"> AUTOSURF.VN - Trao đổi BacklinksBacklinks là các liên kết đến một trang web. Liên kết trong ban đầu rất quan trọng (trước khi sự xuất hiện của công cụ tìm kiếm) như là một phương tiện chính của trang web chuyển hướng;
Ngày nay ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Số lượng Backlink (liên kết) là một trong những dấu hiệu của sự phổ biến hay tầm quan trọng của một trang web (ví dụ, điều này được Google sử dụng để xác định PageRank của trang web).
Đây là một công cụ giúp bạn trao đổi backlink giữa các trang web, hơn nữa bạn có thể sử dụng công cụ này như một hình thức quảng bá website miễn phí.

Tạo Backlinks hiệu quả trong 2 bước

Bạn chưa đăng nhập.

Nếu bạn đã có tài khoản AutoSURF.VN, hãy đăng nhập dưới đây.
Nếu không bạn có thể đăng ký miễn phí một tài khoản AutoSURF.VN tại đây.

Ghi nhớ cho truy cập lần sau